България (+359 2) 963 50 57 - Испания (+34) 958 106 240
Консултант за стартиращ бизнас в Испания - Xterna Bulgaria

Стратегически и бизнес консултнг в Испанияи

 

Открийте подходящия начин да получите достъп до непознат пазар: Ние смятаме, че е по-добре да предвидите евентуални грешки, отколкото впоследствие да ги корегирате.


ЕКСТЕРНА е екип от специалисти в различни области с дългогодишен опит в консултантските услуги в Испания и други европейски и южноамерикански страни.

 

Нашите услуги

 

Консултиране


Проучване на пазара:преди започване на дейност в непозната страната. Подготовка за детайлно проучване на пазара на даден продукт или услуга или дейност като цяло, включително доклади за перспективи и препоръки. Секторни oтчети. Препоръки за навлизане в определени сектори.

Пазарните проучвания включват:

 • социално-демографски проучвания от гледна тояка на перспективите и основните икономически показатели;развитие на политическата ситуация.
 • развитие на ключови икономически сектори;пазарни условия.
 • информация за търговските пазари или икономическия сектор в частност.
 • SWOT анализ на бизнес.
 • цени.
 • конкуренция.
 • регламенти; правна и фискална рамки.
 • обичаи, бизнес протокол.
 • оценка на основни търговски панаирив в интересуващия Ви сектор. 

Бизнес консултиране: стратегическа помощ и подкрепа при стартиране на бизнес в Испания, организиране на индивидуални посещения или търговски мисии:

 • стратегия за внедряване в бизнеса - директно/чрез съвместно предприятие/офис за директно представителство;
 • намиране на дистрибутор.
 • търсене на потенциални бизнес партньори.
 • проучване на търговски партньори.
 • доклади от фирми като: информационни фирми от типа на СИЕЛА, юридически доклади, съдебни хронологии на фирмата и административни промени в нея.
 • търговско управление.
 • организиране и провеждане на срещи с представители, дистрибутори, професионални сдружения, търговски палати, правителствени служби, потенциални партньори и така нататък.
 • банкиране - методи на плащане и финансиране.
 • стартиране на бизнес лицензи, разрешения, одобрения.
 • правна помощ за създаване на нови фирми.
 • счетоводно – данъчни услуги, облагане.
 • логистика и транспорт.
 • набиране на персонал и човешки ресурси.
 • избор и отваряне на офиси.
 • услуги на изключително представителство/дистрибуция.
 • предпроектни проучвания.

Услуги, свързани с тръжни процедури: местна подкрепа за участие в публични конкурси - както национални, така и конкурси по линия на ЕС и други: .

 • подбор и превод.
 • заявки за купуване документи.
 • информиране и търсене на съдружници, подизпълнители.
 • подкрепа при подготовка на офертите.

Консултации за недвижими имоти:нашият опит показва, че ние имаме средства и екип с богат опит в консултациите с недвижими имоти и контактите в администрацията, за да ви помогнем и съветваме по време на целия процес:

 • търсене и дю дилиджънс на парцели.
 • преговори за покупко-продажба.
 • изготвяне на договори.
 • градоустройство.
 • пазарни проучвания.
 • управление на проекта от архитект.
 • избор на строителна фирма.
 • намиране на надзорна фирма.
 • изваждане на разрешителни документи.
 • административно управление.
 • Административно управление.
 • бизнес адрес. 

Логистична подкрепа:

 • лична асистенция.
 • отдаване под наем на заседателни зали.
 • регистриране на седалище и данъчен адрес на вашата фирма от нашия офис.
 • използвайте нашия адрес и номер на факс във вашите маркетингови, канцеларски материали, уеб сайт.
 • собствен телефонен номер - отговаряне на обаждания към вашата фирма на испански, английски и български език.
 • посрещане на ваши посетители, входяща поща, факсове (до 10 листове на ден) и съобщения.
 • известия за телефонни обаждания и получена кореспонденция (по телефона или по имейл дневно съгласно желанието на клиента).
 • препращане на телефонни разговори към определен испански номер.
 • използване на нашия офис 6 часа на месец.
 • текстообработка, преводи от преводачи, секретарска помощ за срещи, подпомагане при ангажименти извън офиса.
 • куриерски услуги, изпращане на поща, изпращане на препоръчана поща или факс бюро.
 • организация на събития.
 • управление на график, потвърждаване на срещи, организиране на пътувания.
 • видеоконферентна връзка, компютърна техника, прожекционни екрани и др. 

Кетъринг:кафе и безалкохолни напитки, кафе-паузи, обяди.