България (+359 2) 963 50 57 - Испания (+34) 958 106 240
Консултант за стартиращ бизнас в Испания - Xterna Bulgaria

Консултиране при интернационализация

 

Консултиране при излизане на международни пазари, , създаване на международни бизнес мрежи, участие на международни изложения, експортни консорциуми.


Разчитайте на нашия опитКомпанията-майка бе създадена през 2002г., като през 2008г. реши да обособи дейността на група фирми, работещи в областта на международните бизнес отношения във фирма Екстерна. Имаме значителен опит от успешно реализирани дейности и проекти в страни като Англия, Ирландия, Шотландия, Франция, Мароко, САЩ, Норвегия, България, Русия, Латвия, Италия Дубай и други. Ние разполагаме със собствени офиси и персонал в България и Испания, и работим съвместно с мрежа от партньори и местни консултанти в Западна и Източна Европа (Русия, Украина, Литва, Естония ), както и в Латинска Америка.
Ние предлагаме глобално познание, съчетано с местен опит. Нашата мисия

 

"Решаване на проблемите с адаптацията на фирмите към нови пазари, отчитане на местните особености, както и свеждане до минимум рисковете и разходите за напълно непозната за Вас бизнес средата." Ние предлагаме специализирани решения за интернационализацията на малките и средни предприятия с познания за местните пазарни, на вашия собствен език. Съчетаваме международен опит с местни познания.Консултантски услуги за интернационализация и външна търговия Интернационализация Консултинг 

  • Бизнес план за фирми без опит в износа. Съвети за изготвяне, подготовка и изпълнение на бизнес план при липса на предишен международен опит. 
  • Консултантски услуги за разширяване към нови пазари. Услуги за отваряне на нови пазари за компании вече с опит в износа. 
  • Секторни и пазарни проучвания.
  • Управление на държавни помощи и субсидии.
  • Аутсорсинг на отдел за експорт.
  • Услуги за виртуален офис в различните страни.
  • Подкрепа при участие в панаири.
  • Регистрация на международна търговска марка.

Международни бизнес мрежи


- анализ на най-интересните пазари за износ. 

- проучване за най-добрия начин за участие в тези целеви пазари.

- мрежи на фирмата-износител.

- изготвяне на маркетингови и рекламни материали; организиране на търговски панаири.

- набиране и подбор на международни бизнес партньори, агенти или дистрибутори.

- логистика, тарифа и управление на фактуриране.

- предприятия, надзорни и контролни системи.

- периодични посещения в страни от бизнес мрежите, организиране и посещаване на събития, посещения на персонала. 
Международни панаири- oпит и подпомагане в организирането на повече от 200 събития в страни като Англия, Шотландия, Ирландия, Уелс, Франция, Холандия, Белгия, Италия, Германия, България, Русия, Дубай, Мароко, САЩ - услуги за интегрирано управление:
 планиране на календар за панаири, проектиране, производство и монтаж на стойка, рекламни материали, управление на транспорта, полети, настаняване, персонализирана помощ по време на панаира, търговия на различни езици, преводачи, подготовка на форми, управление на контакти и т.н. Това са модулни услуги.- услуга за групиране на изложители: цялостно управление на международната търговия (не изисква присъствието на персонала на клиентите). Изложители, специализирани в групи, консорциуми, експортни групи, сдружения, търговски камари и чужди агенции за насърчаване на няколко продукта / фирми / агенции да бъдат представени, както и разпространение на експозиционни материали. Международни групи от фирми с общи цели- групи от компании са изправени пред възможността на търговските синергии да вземат решение за създаване на съвместен план за интернационализация, определяне на пазарите, стратегии и общи действия. Споделяне на рисковете и разходите, вземайки предвид и времеви хоризонт от поне 3 години.- група от партньорства на фирми в специфични сектори, чиято цел е насърчаване позицията на определен продукт, обикновено се търси диференциация чрез обща марка за качество. - Екстерна съветва по всички етапи на създаването им, подкрепя и структурирането им за правилно действие. Eкстерна може да направи бизнес план съгласно интернационализацията, определяне на целите и да го предложи на пазара във връзка с представители на фирмите, които са част от него.- управление на услуги и субсидии. 

 

Експортни консорциуми 


- това е начин да се отворят чуждестранните пазари заедно с други фирми с един и същ пазарен канал, с цел спестяване разходи. Това са общи търговски структури с независим статут на юридическо лице и човешки ресурси от компаниите-членки, чиято цел да уловят бизнес възможности и улесняването на компаниите-членки.- Екстерна може да ви помогне във всичко, свързано със създаването на консорциум –неоходимите срещи и координация, определяне на целите и тяхното изпълнение. - услугата „интегрирано управление на експортни консорциуми“ включва и управление в ежедневието на обикновени дейности.