България (+359 2) 963 50 57 - Испания (+34) 958 106 240
Консултант за стартиращ бизнас в Испания - Xterna Bulgaria

Организиране на търговски мисии

 

Ние имаме богат опит в организирането на търговски мисии и преки посещения. Проучваме в подробности нуждите съобразени с профила на участниците, за да можем да изберем и осигурим присъствието на най-добрите контакти на местно бизнес и правителствено ниво.

 • Логистичен мениджмънт: Хотели, ресторанти, транспорт, преводачи
 • Изготвяне на график за посещението:
  • организиране на срещи с местните власти и държавните агенции.
  • представяне и срещи с професионални сдружения.
  • представяне и срещи с професионални и браншови асоциации.
  • посещения на местата, свързани с дейността на фирмата и отрасъла/конкуренцията.
  • лични срещи с местни компании в съответствие с нуждите на търговската мисия: дистрибутори, доставчици, местни партньори и други.
  • поддържане на връзка и следене за изпълнение на дейностите, произтичащи от мисията с новите контакти.
  • съвместна работа с външни агенции за насърчаване на меьдународните връзки и експорта, търговски камари, работодателски организации.